Khatib Al Baghdadi

2
2184

Khatib Al Baghdadi (الخطيب البغدادي) adalah seorang ulama’ besar Islam. Beliau memiliki banyak sekali karangan terutama dalam ilmu hadits dan tarikh (sejarah). Diantara yang paling monumental adalah kitab Tarikh Al Baghdad. Beliau juga memiliki banyak tulisan dalam bidang ilmu yang lainnya. Diantaranya dalam ilmu ushul fiqh beliau menulis kitab “Al Faqih wa Al Mutafaqih”. Beliau meninggal tahun 463H -semoga Allah merahmati beliau-.